Aktivering

Aktivering og beskæftigelse på Værkstedet Nybohøj

Værkstedet Nybohøj

Målet er at skabe indhold og positivitet i dagligdagen for de personer der benytter aktiverings- og beskæftigelsestilbuddet på Skovvang, og at der er sammenhæng mellem de øvrige tilbud i husets afdelinger.

Det er ligeledes målet, at det samlede beskæftigelsestilbud konstant tilrettes, så den enkelte – uanset formåen – kan opnå et tilbud om beskæftigelse og i særlige tilfælde opleve, at beskæftigelsen virker kvalificerende til det almindelige arbejdsmarked.

Tilbuddet har udover sit socialiserende indhold en høj grad af stabilisering for den enkelte.

 • Beskæftigelse på Værkstedet i metalafdeling, pakke- og montageafdeling, træværksted/snedkeri samt som medhjælp ved opstilling af kørestolsramper.
 • Pædagogiske forløb som et led i institutionens dagligdag f.eks. hjælp til vedligeholdelse af udendørsarealer, rengøring og lettere køkkenarbejde.
 • Et bredt fagligt funderet personale som tilrettelægger – og indgår i arbejdet.
 • Støtte til den enkelte, så der etableres et positivt miljø omkring arbejdet.
 • Kvalitet og tydelig formål med opgaverne.
 • Skærmet beskæftigelse for kvinder.
 • Støttende samtaler.
 • Rummelighed og individuelt tilrettelagte forløb.
 • Udplacering i ordinære praktikker/ansættelsesforhold sker som oftest i samarbejde med det lokale jobcenter.

Skovvang giver et tilpasset tilbud om relevant aktivering og beskæftigelse til brugere og beboere på Specialcenter Skovvang samt i et vist omfang aktiverede henvist fra Holstebro Kommunes Jobcenter.

Der er ligeledes samarbejde med omkringliggende kommuner om aktivering/beskæftigelse på Skovvangs værksted.

Herningvej 74
7500 Holstebro
Telefon 96113660
vaerkstedetnybohoj@holstebro.dk

 • at skabe indhold og positivitet i dagligdagen for de personer der benytter aktiverings- og beskæftigelsestilbuddet på Skovvang
 • at der er sammenhæng mellem de øvrige tilbud i husets afdelinger
 • at det samlede beskæftigelsestilbud konstant tilrettes, så den enkelte – uanset formåen – kan opnå et tilbud om beskæftigelse og i særlige tilfælde opleve, at beskæftigelsen virker kvalificerende til det almindelige arbejdsmarked

Tilbuddet har udover sit socialiserende indhold en høj grad af stabilisering for den enkelte

Aktivering jf. Servicelovens §§ 103, 104 og 110, samt Lov om Aktiv beskæftigelse § 32, stk. 1.